• 1
  uvolňujúce mäkké techniky
 • 2
  nácvik bránicového dýchania - správny dýchaci stereotyp
 • 3
  statické cviky spojené so správnym dýchaním
 • 4
  dynamické cviky (dynamické cvičenie) spojené aj s prvkami nestability a nestabilnej plošiny

10 x 60 minút

200 €

Objednávky

Volajte

0917 568 291

Mailujte

info@realfit.sk

Predídete zdravotným komplikáciám:

 

 • Bolesti v spodnom chrbte – posunutie platničky
 • Oslabené panvové dno
 • Oslabená bránica = zlé okysličenie tela
 • Slabý vnútrobrušný tlak
 • Zlé držanie tela