Osobný prístup

Sme tu pre vás, s vami a venujeme sa vám 

Osobný tréner s vami po celý čas tréningu

  • precvičuje
  • opravuje
  • konzultuje

Osobne sa vám venuje.


 
    
Ako to vyzerá na skupinovej lekcii? 
 
Na lekcií je vás 10, 20 možno aj 30. 
Lekcia trvá v priemere čistého času asi 50 minút. 
Ak je vás na lekcií 20, precvičujúci musí daných 50 minút svoju pozornosť rozdeliť medzi 20 ľudí, takže vám môže venovať pozornosť len na 2,5 minúty. 
V praxi to vyzerá tak, že vy cvičíte nesprávne a až keď cvičenie končíte, precvičujúci Vás opraví a ukáže ako to ma byť správne. 
Vy si to buď zapamätáte do ďalšej hodiny alebo vás znova upozornia.
Ešte jeden príklad. Veľa inštruktorov robí skupinový funkčný tréning.
Áno skupinový funkčný tréning je teraz v móde, je to dobrý biznis.
 
Lenže funkčný tréning je veľmi rozmanité cvičenie. Ako sa dá prispôsobiť na 10 cvičiacich, ktorí prídu na hodinu tak, aby boli všetci spokojní a cvičením si pomohli a nie uškodili?
 
Za tých 50 minút sa nestihne zistiť ich zdravotné obmedzenia, výkonnosť či ich cieľ. Ten tréning by musel byť náhodne zostavený a zo skúseností vieme, že niektorí by ho nemuseli vôbec zvládnuť. 
Iným by bolo málo a minimálne jeden či dvaja by namietali, že to a tamto robiť z rôznych dôvodov nemôžu.
 
To je len zopár z množstva príkladov, prečo je pre vás osobný prístup nevyhnutný. 
My vás na vstupnej diagnostike spoznáme a všetko pripravíme podľa vašich osobných potrieb. 
Osobne sa vám celý tréning venujeme, konzultujeme s vami stravu, vaše pocity a potreby. 
Sledujeme pokroky, konzultujeme výsledky.
 
Jednoducho sme tu pre vás, s vami a venujeme sa vám!